PROFILISANE GIPSANE LAJSNE

L T5 vučena ugaona lajsna

L T5 vučena ugaona lajsna 4,3 x 1,8

L T8 vučena ugaona lajsna

L T8 vučena ugaona lajsna 8 x 4

L tašina vučena ugaona lajsna

L tašina vučena ugaona lajsna 10,3 x 6

L17 vučena prateća lajsna

L17 vučena prateća lajsna 4,6 x 2

L22 vučena prateća lajsna

L22 vučena prateća lajsna 5,6 x 1,7

L22b vučena ugaona lajsna

L22b vučena ugaona lajsna 5,3 x 3

L23n Vučena prateća lajsna

L23n Vučena prateća lajsna 5 x 1,6

L23s vučena prateća lajsna

L23s vučena prateća lajsna 4,6 x 2

L38 vučena prateća lajsna

L38 vučena prateća lajsna 7,6 x 2,9

L38m vučena prateća lajsna

L 38m v vučena prateća lajsna 5 x 1,8

L3a vučena prateća lajsna

L3a vučena prateća lajsna 7,2 x 2,2

L4 Vučena prateća lajsna

L4 Vučena prateća lajsna 12,2 x 2,2

L4 x 1,5 vučena prateća lajsna

L4 x 1,5 vučena prateća lajsna 4 x 1,5

L45 Vučena prateća lajsna

L45 Vučena prateća lajsna 9 x 4

L52 vučena prateća lajsna

L52 vučena prateća lajsna 7,5 x 2,4