PROFILISANE GIPSANE LAJSNE

Skrivač Živanović mali vučena ugaona lajsna

Skrivač Živanović mali vučena ugaona lajsna 13 x 10,5

Skrivač Živanović manji vučena ugaona lajsna

Skrivač Živanović manji vučena ugaona lajsna 10,5 x 13

Skrivač Živanović vučena ugaona lajsna

Skrivač Živanović vučena ugaona lajsna 15,5 x 11

Veliki skrivač vučena ugaona lajsna

Veliki skrivač vučena ugaona lajsna 14 x 11,5